Zichtbare groei: Hoe de Prins Willem Alexanderschool intrinsieke motivatie en eigenaarschap stimuleert

Ellen Weel, schoolleider van de Prins Willem Alexanderschool in Echteld, leidt een echte dorpsschool met ongeveer 90 leerlingen. De school staat bekend om zijn kleinschaligheid, waar alle leerkrachten niet alleen de namen van alle leerlingen kennen, maar ook écht weten wie het kind is. Korte lijntjes met ouders, proactief handelen en een veilig schoolklimaat zijn vanzelfsprekend. De focus ligt sterk op de kwaliteit van het onderwijs, en het team is continu bezig met verbetering. Ellen vertelt hoe de focus op intrinsieke motivatie ervoor heeft gezorgd dat de leerresultaten zijn verbeterd.  

Ellen: “Een aantal jaar geleden realiseerden we ons als team dat onze leerlingen weliswaar leerden, maar dat de intrinsieke motivatie daarvoor ontbrak. De leerlingen deden vooral hun best voor de leerkracht en er was geen sprake van eigenaarschap. Ik ben toen op zoek gegaan naar een geschikt programma dat ons team en de leerlingen zou kunnen helpen en kwam uit bij Impact op Leren. Dit sloot goed aan bij wat wij belangrijk vinden: het gaat ons niet om hoge cijfers, maar wel om individuele groei van de leerling. Sindsdien zitten we in een continu proces waarin we streven naar een omgeving waarin leerlingen trots zijn op zichzelf, ondersteund door zichtbaarheid van hun eigen groei en een sterke nadruk op de growth mindset.”

Ellen intro

Ellen Weel 

Wat is een goede leerling? 

Het traject Impact op Leren start met een nulmeting. Ellen: “Voor de nulmeting hebben we aan onze leerlingen gevraagd waarom ze leren en wat een goede leerling op onze school is. De leerlingen noemden daarop namen van andere, in hun ogen goed presterende leerlingen, en zeiden dat ‘je best doen’ een kenmerk van een goede leerling is. We hadden graag willen horen dat een goede leerling een leerling is die inzicht heeft in zijn eigen leerproces en hierdoor weet wat hij moet doen om te groeien.

Vervolgens zijn we met de leerhouding aan de slag gegaan. We focusten ons op de leertaal (ik kan het NOG niet), op geloven in jezelf en op het zelfvertrouwen van leerlingen. We willen onze leerlingen meegeven dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen vooruitgang. Ook leggen we regelmatig uit hoe de leerkuil werkt: als je iets nieuws leert, ervaar je vaak frustratie, maar als je daarna terugkijkt, zul je merken dat je meer kunt dan daarvoor.” 

Ellen succescriteria

Zelf inschalen 

Ellen: “Een ander belangrijk onderdeel is dat we onze leerlingen, van de kleuters tot de kinderen in groep 8, zelf laten inschalen waar ze staan aan het begin van een les of nieuw onderwerp. We vragen ze of ze het onderwerp al onder de knie hebben, of ze zelf aan de slag kunnen of verwachten hulp nodig te hebben. Dit kunnen leerlingen over het algemeen heel goed zelf inschatten en draagt bij aan hun eigenaarschap. Ook helpt het de leerkracht om zijn of haar tijd efficiënt in te zetten.”

Ellen Inschalen kennis

Rol van het Impactteam 

Samen met de IB’er vormt Ellen het impactteam. "Wij zorgen ervoor dat het onderwerp continu actueel blijft. Zo kom je overal in onze school een leerKRACHT-afbeelding tegen: van posters tot de muismat. In teamvergaderingen komt altijd iets uit het leerKRACHT-plaatje aan bod. Leerkrachten stellen vragen en delen ervaringen, waardoor we veel van elkaar leren. Het Impactteam zorgt ervoor dat het concept van Impact op Leren in de haarvaten van de school zit, zowel figuurlijk als letterlijk door het visueel te maken.”

Ellen Leerkrachten

Trotse leerlingen 

Het Impact op Leren-traject heeft geleid tot trotsere leerlingen en betere resultaten. Ellen: “Het team en de leerlingen zijn zich nu veel bewuster van groei. Het traditionele rapport is ook omgegooid. De leerlingen schrijven deels hun eigen rapport, dat wordt aangevuld met grafieken van CITO die de groei laten zien. Ik voel dat er meer motivatie en wil om te leren is, waardoor het leerproces soepeler verloopt. En de leerresultaten zijn ook verbeterd!” 

Op alle lagen 

Voor scholen die terughoudend zijn om op deze manier aan de slag te gaan, benadrukt Ellen de ruimte die scholen hebben om (gedeeltelijk) cijferloos te werken, zolang ze zich maar kunnen verantwoorden aan ouders en inspectie. Wel geeft ze aan dat het belangrijk is om op alle lagen van de school te laten zien hoe je formatief werkt, dus ook in bijvoorbeeld evaluatiegesprekken, en dat je ook ouders betrekt via bijvoorbeeld een ouderpanel. 

Meer weten? 

Wil je met je eigen ogen zien hoe het er op de Prins Willem-Alexanderschool aan toe gaat? Neem dan contact op met Ellen. Ze leidt je met veel plezier rond! 

Over Impact op Leren 

Met Impact op Leren kun je als onderwijsinstelling (zowel in het po, vo als mbo) écht het verschil maken in het leren en de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Meten en weten wat je impact is en waarom je welke strategieën op welk moment hierin toepast, maar ook verandering doorvoeren en stappen durven zetten in onderwijsverbetering. Impact op Leren bestaat uit een combinatie van teamscholing, teamleren en werken met een impactteam. In het programma richten we ons op: 

  • Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van leerlingen 
  • Het vergroten van de impact op leren en hogere leeropbrengsten 
  • Het bevorderen van een professionele leercultuur binnen het team 
  • Groei en ontwikkeling in leren en impact 

Lees verder over Impact op Leren. 

Zelf aan de slag met Impact op Leren?

Neem dan contact op met Hanneke van der Geest, Anneke Jehee of Dennis Riesener

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.