Vreedzaam een programma voor Sociale Competentie en Burgerschap

Wat is Vreedzaam?
Vreedzaam is een uitgebreid en effectief programma gericht op het ondersteunen en bevorderen van sociale competentie en burgerschap bij kinderen. Het programma ziet de school als een democratische oefenplaats waar kinderen leren samen te werken, beslissingen te nemen en hun stem te laten horen. Het programma is inmiddels geïmplementeerd in meer dan 1000 basisscholen in Nederland en is recentelijk uitgebreid naar de kinderopvang en integrale kindcentra (IKC).

Nieuw ontwikkeld: De map voor 0-6 Jarigen

Vreedzaam wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe map speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar, bedoeld voor gebruik in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (BSO) en integrale kindcentra (IKC). Deze map biedt praktische handvatten en activiteiten die aansluiten bij de behoeften van deze jonge doelgroep en draagt bij aan een mooie doorgaande lijn.
De activiteiten in de map stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en helpen hen om op een speelse manier te leren over samen keuzes maken en het uiten van hun mening. 

Implementatie, scholing en coaching bij 1801

1801 heeft uitgebreide ervaring met de implementatie van Vreedzaam in basisscholen en biedt ook ondersteuning aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) bij de invoering van de nieuwe map - het programma - voor de jongste kinderen.

Bij 1801 kun je terecht voor:

  • Scholing: 1801 verzorgt trainingen voor nieuwe leraren om hen bekend te maken met de principes en methodieken van Vreedzaam.
  • Opfriscursussen: Voor bestaande teams biedt 1801 opfriscursussen om de kennis en vaardigheden up-to-date te houden.
  • Subsidie: Scholen en opvangcentra kunnen gebruikmaken van de NPO-subsidie om de invoering van Vreedzaam te financieren.
  • Burgerschapsonderwijs: Met Vreedzaam kunnen instellingen hun inspanningen op het gebied van burgerschapsonderwijs zichtbaar en meetbaar maken.
  • Lentekriebels: Het Lentekriebels-programma, dat gericht is op seksuele vorming voor kinderen van 4-12 jaar, is verweven met Vreedzaam en kan het hele jaar door worden ingezet.

Belang van Vreedzaam in de huidige maatschappij

In een tijd waarin de democratie onder druk staat en sociale cohesie belangrijker is dan ooit, biedt Vreedzaam een robuust framework om kinderen te leren wat het betekent om een actieve en verantwoordelijke burger te zijn. Het programma gaat verder dan traditionele lesmethoden door te focussen op de eigen kracht van kinderen en hen de tools te geven om hun eigen stem te vinden en te gebruiken.|

Neem contact op
Wil je meer weten over het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van Vreedzaam? Lees meer op de website van 1801 of neem dan contact met ons op met één van onze gecertificeerde trainers Annet van Eck, Cissy van Eede, Mia Versteegen of Marieke Kouwenhoven.

 

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.