Versterk de kwaliteitscultuur op jouw school – 6 aandachtspunten

Is het structureel verbeteren van de onderwijskwaliteit een vanzelfsprekendheid binnen jouw team? Of is het best een uitdaging om met elkaar een sterke kwaliteitscultuur neer te zetten? Weet dan dat jullie niet de enige zijn, want het kan ook lastig zijn. Zeker in een tijd waarin er steeds meer van het onderwijs wordt gevraagd, terwijl het tekort aan leerkrachten en schoolleiders blijft oplopen. En toch: als je de leerlingen op jouw school het best mogelijke onderwijs gunt, maak je hier – eventueel samen met de onderwijsexperts van 1801 – op alle niveaus binnen de school serieus werk van. Hoe? De kunst is om focus aan te brengen in de keuzes die je met elkaar maakt. Deze 6 aandachtspunten kunnen helpen om de kwaliteitscultuur op jouw school te versterken.

1. Visie op het onderwijs

Onderwijs moet voldoen aan wettelijke kaders, daar ziet de inspectie op toe. Maar dat is de ondergrens. Veel belangrijker is: wat is de visie van jouw school op (de kwaliteit van) het onderwijs? Wat heb je met elkaar voor ogen en hoe werk je daarnaartoe? Zijn we nog op de goede weg? Wat moeten we doen om onze doelen te bereiken? Een heldere visie op het onderwijs staat aan de basis van een sterke kwaliteitscultuur.

2. Structuur op orde

Zorg dat de (organisatie)structuur op orde en voor iedereen duidelijk is. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden goed verdeeld? Wie is binnen de school eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs? Hoe wordt dit aangestuurd? Voelen alle teamleden zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, is er sprake van oprecht eigenaarschap? De trend waarbij ib’ers zich ontwikkelen tot kwaliteitscoördinatoren is een mooi voorbeeld van hoe de organisatie van de school de kwaliteitscultuur kan versterken.

3. Een continu proces

Als het gaat over het verbeteren van de kwaliteitscultuur is het cruciaal om op basis van duidelijke doelstellingen planmatig te werk te gaan. Dat moet een rijdende trein zijn, niet eentje die telkens weer op gang moet komen. Hoe ziet die jaarlijkse cyclus er op jouw school uit? Loopt het soepel, als vanzelfsprekend? En zo niet, waar ligt dat aan?

4. Professionele leercultuur

Een voortdurend onderzoekende houding draagt sterk bij aan hoogwaardig onderwijs. Een professionele leercultuur is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs. Heerst er op jouw school een veilige, open cultuur waarbij collega’s hoge verwachtingen hebben van leerlingen én elkaar? Gaan collega’s regelmatig bij elkaar kijken? Vragen en geven zij feedback en dagen de teamleden elkaar uit om van en met elkaar te leren? Ook dat zijn kenmerken van een sterke kwaliteitscultuur.

5. Nieuwe collega’s

Het is belangrijk om nieuwe collega’s vanaf de start goed in te werken en te begeleiden. Dat gaat niet alleen over de lessen, maar ook over de cultuur waar je als nieuwe collega deel van gaat uitmaken. Hoe doe we de dingen hier eigenlijk? Hoe zie ik mijn ervaren collega’s reflecteren op hun handelen in de klas en het effect daarvan? Welke voorbeelden geef je? Hoe vanzelfsprekend is de kwaliteitscultuur bij jou op school? Is je nieuwe collega over twee jaar ook drager van een sterke kwaliteitscultuur?

6. Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap is ook een van de 6 aandachtspunten die van invloed zijn op de kwaliteitscultuur. Durft de schoolleider te vertrouwen op de kwaliteit van de teamleden en hen de ruimte te geven voor het uitvoeren van hun vak? Is er sprake van gespreid leiderschap in alle lagen van de organisatie en persoonlijk leiderschap bij de medewerkers? Werken de teamleden goed samen op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden goed afgestemd? Het is een feit dat bevlogen schoolleiders en teams met een professionele cultuur zorgen voor een sterke kwaliteitscultuur, meer werkplezier en betere leerresultaten.

Tot slot: neem de tijd

Wees je ervan bewust dat elke cultuurverandering tijd en aandacht kost, het gaat nooit vanzelf. Om de kwaliteitscultuur op jouw school duurzaam te versterken is het belangrijk om bewuste keuzes te maken en om structureel en op álle niveaus – bestuur, schoolleider, leerkrachten – je rol te pakken. Dat betekent dat je als team en individueel continu bezig bent met de vraag: hoe dagen we onszelf uit om de leerlingen het best mogelijke onderwijs te blijven bieden?

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen die in dit blog aan bod zijn gekomen? De onderwijsadviseurs van 1801 helpen jou en je team graag verder. We beschikken over een brede waaier van expertise op alle genoemde aandachtspunten en leveren maatwerk, aansluitend bij de behoeften van jouw school en team. Je bent bij 1801 aan het juiste adres voor onder meer een schoolanalyse, schoolplan- en visieontwikkeling, organisatie- en strategisch advies, competentieontwikkeling, individuele en teamcoaching, het ontwikkelen van een professionele leercultuur en audits.

Neem voor meer informatie contact op met Peter Buitelaar via 088 1801 786 of p.buitelaar@1801.nl of Francien Hogervorst via 088 1801 465 of f.hogervorst@1801.nl.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.