“Strategisch HRM-beleid is een van de pijlers van ons strategisch beleidsplan”

Aldus Muriël van Bergen, bestuurder bij Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG)

Als Muriël van Bergen, bestuurder bij Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), terugkijkt op de laatste twee jaar is ze trots op alle uitdagingen die ze is aangegaan. Zoals een ingrijpende organisatieverandering en het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan met als belangrijke pijler het strategisch personeelsbeleid (HRM). “Om betrokken en bekwame medewerkers te boeien en behouden moesten we ons verhaal gaan vertellen.”

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), heeft acht scholen voor primair onderwijs in Groesbeek en Berg en Dal onder haar beheer met in totaal zo’n 110 personeelsleden en 1350 leerlingen. SPOG werkt samen met Kindercentrum Domino, dat op alle scholen een vorm van kinderopvang aanbiedt; peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang.

Daarnaast onderzoekt SPOG de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking of wellicht zelfs een fusie met SPO Condor, een andere stichting voor primair onderwijs in de regio.

Muriël van Bergen

Muriël van Bergen

Organisatieverandering

Muriël van Bergen, sinds dit schooljaar de enige bestuurder, omschrijft SPOG als een platte, bottom-up organisatie. “We vragen veel autonomie en eigenaarschap van onze mensen. Als bestuur deden we tot voorkort ook alles zelf, tot we op een gegeven moment niet meer vooruit kwamen. We hebben toen laten onderzoeken wat er nodig was om als organisatie verder te komen in deze fase van ontwikkeling.” Dat bleek het inrichten van een krachtig stafbureau voor advies, ondersteuning en de tactische positie. Dit leidde automatisch tot een éénhoofdig bestuur, dat zich meer op het strategische zou gaan richten. De schoolleiders completeren de organisatorische driehoek op operationeel niveau. Muriël: “In deze driehoek lopen processen anders. Dat moeten we inrichten en daar moeten we naar handelen zonder daarbij het SPOG-gevoel te verliezen.”

Het SPOG-gevoel

SPOG is volgens Muriël een mensgerichte organisatie met een hart en een ziel. “De medewerker staat centraal, want alleen met betrokken en bekwame medewerkers kun je leerlingen goed onderwijs geven. Investeren in goed werkgeverschap en de professionalisering van personeel is daarom altijd een speerpunt geweest. En dit wordt steeds belangrijker naarmate de lerarentekorten oplopen en inclusief onderwijs de norm wordt.”

Naast een meer gestructureerde organisatie was er bij SPOG ook behoefte aan een professioneler personeelsbeleid. Muriël: “Het is onze ambitie om ‘talenten te laten groeien’, maar hoe doe je dat? We hebben veel trajecten voor starters, studenten en zij-instromers. We zijn een opleidingsstichting, hebben een SPOG-Condorcollege en bieden mogelijkheden voor in-company masterclasses. Ook investeren we in professionele leergemeenschappen en willen we een goed mobiliteits- en vitaliteitsplan. Al deze elementen zijn natuurlijk met elkaar verbonden, maar vormden niet echt een geheel. We moesten er dus één verhaal van maken – ons verhaal – en dat helder communiceren.”

Beginnen en doorpakken

Een van de pijlers van het strategisch beleid werd dan ook ‘betrokken en bekwame medewerkers’. “Alle plannen hiervoor moesten vanuit een ‘waarom’ en een onderbouwing komen”, vertelt Muriël. “Aanvankelijk hebben we dit opgepakt samen met 1801 jeugd & onderwijsadvies, maar na het onderzoek en met de HRM stafmedewerking kwam alles in een stroomversnelling terecht. Daardoor moest het vele aanpassingen ondergaan.”

Muriël denkt dat dit proces niet anders had kunnen gaan. “Er speelt enorm veel tegelijkertijd. Alle processen en lijnen worden anders en dan zit er ook nog een samenwerking aan te komen. Het is alsof je in een rijdende trein zit en je ineens bedenkt dat er nog een belangrijke koffer mee moet. Dat vraagt om flexibiliteit en betekent dat we soms terug moeten naar de tekentafel. Het thema personeelsbeleid is zo belangrijk, dat afwachten in elk geval geen optie is. Als we straks mogelijk samengaan en het beste van twee werelden willen, dan moeten we zorgen dat we zelf ook een wereld hebben. Inmiddels hebben we op hoofdlijnen een 2.0-versie van het strategisch personeelsbeleid, die aansluit bij het strategisch beleidsplan.”

“Over een paar jaar moeten we het met 20 procent minder leerkrachten en directeuren doen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.”

Hoofdthema en speerpunten

‘Betrokken en bekwame medewerkers’ is de komende jaren het hoofdthema van het strategisch HR-beleid van SPOG. “We willen dat voor iedereen duidelijk is wie wij zijn en wat we doen”, vertelt Muriël. “Dit hebben we verwoord in vier zinnen: ‘Je werkt graag bij SPOG’, ‘Je groeit bij SPOG’, ‘Samen fiksen we het’ en ‘Je blijft vitaal bij SPOG’. Daarnaast hebben we enkele speerpunten vastgesteld. Het eerste is het lerarentekort: hoe zorgen we dat we over vier jaar nog steeds voldoende leerkrachten hebben? Hiervoor zijn we bijvoorbeeld op 1 januari een pilot 'teamgericht werken als directie' gestart en gaan we op allerlei manieren en op verschillende niveaus samenwerking organiseren. Andere speerpunten zijn generatiebewust beleid, opleidingstrajecten, talentontwikkeling en een persoonlijk groeipad om medewerkers te boeien en voor de organisatie te behouden.”

Creatieve oplossingen
SPOG is voortdurend op zoek naar ambitieuze leerkrachten, onderwijsassistenten en andere professionals, maar niet ten koste van alles. “We nemen niet lukraak nieuwe mensen aan, maar denken goed na over wat ons de komende jaren te doen staat”, zegt Muriël. “Daar proberen we de juiste mensen bij te vinden, hoe moeilijk dat ook is. We bieden zittende professionals mogelijkheden om door te groeien; horizontaal of verticaal. En we denken verder dan alleen aan leerkrachten. Dat moet ook wel, want over een paar jaar moeten we het met 20 procent minder leerkrachten en directeuren doen. Dat vraagt om creatieve oplossingen.”

Sparren brengt je verder
De SPOG-bestuurder zegt veel te hebben aan de ondersteuning van 1801. “Bestuurder is een eenzaam beroep. Dan is het fijn als je af en toe met een ervaren adviseur als William van den Dries kunt sparren. William heeft meegedacht met het strategisch beleidsplan en het strategisch HR-beleid. Dankzij hem ben ik het grote plaatje nooit uit het oog verloren. Door ons gevoel van autonomie betekenisvoller in te zetten, hebben we het proces als team doorleeft en het ons eigen gemaakt. Zo hebben we samen grote stappen vooruit gezet.”

Contact

Wil jij ook met strategisch HR-beleid aan de slag in jouw school? Neem dan contact op met William van den Dries via w.vddries@1801.nl of 088 1801 625.

 

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.