Schoolleidersregister PO: het verschil tussen een EVC en een assessment

Wat is het verschil tussen een EVC en een assessmentonderzoek bij registratie en herregistratie in het schoolleidersregister PO? Socioloog en gedragswetenschapper Lida Beers, senior adviseur bij 1801, legt uit.

Zowel een EVC als een assessmentonderzoek is een waardevolle manier om jouw registratie of herregistratie in het Schoolleidersregister PO te regelen. Ze verschillen wel in werkwijze en in tijd die je ervoor uit moet trekken.

Wat is een EVC?

EVC is de afkorting van Eerder Verworven Competenties. Centraal in een EVC-onderzoek staat de vraag: kunnen we iemand uitoefening van het beroep toevertrouwen?

Om antwoord te vinden op die vraag krijg jij, de kandidaat, een begeleider toegewezen. Samen met de begeleider ga je op zoek naar bewijsmaterialen van zowel bewezen competenties in de praktijk (reflectieverslag, ondersteund door evaluaties, verslagen van beoordelingsgesprekken, enz.) als zogenaamde beroepsproducten (het schoolplan, ontwerpen van gespreksverslagen of lesbezoeken). De bewijsmaterialen worden opgeslagen in een portfolio. Daarna word je uitgenodigd voor een interview dat ongeveer een dagdeel in beslag neemt.

Voor dit proces (het samenstellen van het portfolio en het schrijven van een reflectieverslag waarin de eigen ontwikkeling beschreven wordt aan de hand van de competenties die ontleend zijn aan de beroepsstandaard) moet een periode van ongeveer 6 – 12 maanden uitgetrokken worden.

Wat is een assessment?

Een ander type onderzoek is een assessmentonderzoek zoals door 1801 wordt aangeboden. Ook in dit assessment zijn de competenties die ontleend worden aan de beroepsstandaard leidend.

Het bewijs voor de competenties wordt op andere manieren gevonden: door een diepgaand interview, door de uitkomst van psychologische testen en door 360 graden feedback. Dat levert materiaal op waarmee je waardevolle inzichten krijgt: in je eigen sterke en te ontwikkelen kanten ten opzichte van het beroepsprofiel uit de standaard, zowel op basis van zelfreflectie als op feedback van anderen.

De voorbereiding bestaat uit het maken van tests, het uitzetten van de 360 graden feedback en het voorbereiden van het interview aan de hand van een zelfassessmentformulier. Richtinggevend aan het interview is de ‘presentatie Eigen School’. Voor voorbereiding en uitvoering van het assessment moet een periode van ongeveer 4 – 6 weken worden uitgetrokken.

Alle wegen leiden naar Rome! In ons geval naar je succesvolle registratie in he t schoolleidersregister PO. Welke route spreekt je meer aan?

Neem voor meer informatie over een assessmentonderzoek contact op met Anna Fil of Sanne van den Brink

 

 

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.