Samenwerking tussen onderwijsregio's: een antwoord op het lerarentekort?

Het Nederlandse onderwijs staat voor uitdagingen, en een van de meest prangende is het lerarentekort. Maar te midden van deze uitdagingen ontstaan er andersoortige oplossingen, zoals de vorming van onderwijsregio’s door samenwerking tussen schoolbesturen: een initiatief dat de krachten bundelt om het lerarentekort aan te pakken.

Ronald van Rooden, directeur-bestuurder bij 1801 jeugd & onderwijs is vanuit het bestuur van Onderwijsontwikkeling Nederland (OON) betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsregio's. In een interview met Ronald duiken we dieper in op dit samenwerkingsinitiatief om het lerarentekort aan te pakken.

Schoolbesturen: sla de handen ineen

"Samenwerking tussen onderwijsregio's is een initiatief dat voortkomt uit de adviezen van onderzoekscommissies aan het ministerie van OCW," legt Ronald uit. "De bedoeling is dat schoolbesturen elkaar niet beconcurreren op de arbeidsmarkt, maar juist de handen ineenslaan om het hoofd te bieden aan de structurele tekorten aan leraren en schoolleiders."

onderwijsregios 1

Sleutel tot succes

De samenwerking tussen onderwijsregio's, die wat het Ministerie van OCW betreft in januari 2025 echt van start gaat voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, rust op drie pijlers:

  1. Het samen werven van personeel
  2. Het behouden van personeel en
  3. Het onderwijs anders organiseren

"Deze pijlers vormen de sleutel tot het succes van de samenwerking," voegt Ronald toe. "Door gezamenlijk te werven op de arbeidsmarkt, mensen te behouden door coaching en professionalisering, en het onderwijs anders te organiseren, kan gewerkt worden aan de aanpak van het lerarentekort."

onderwijsregios 2

Benutten van elkaars expertise

De kern van deze samenwerking ligt in het slimmer benutten van elkaars expertise en middelen. Dit omvat gezamenlijke werving op de arbeidsmarkt, samen professionaliseren van personeel, en het anders inrichten van het onderwijs.

“Een van de voordelen van deze samenwerking is dat scholen niet langer met elkaar concurreren, maar elkaar versterken. Je kunt van elkaar leren, elkaars expertise delen, gemeenschappelijke pilots opzetten, samen werven, gezamenlijke stages aanbieden, samen werken aan professionalisering van je teams. Ook het bieden van loopbaanpaden tussen verschillende schoolbesturen kan aantrekkelijk zijn om leerkrachten en docenten te behouden. In zorg & welzijn is al veel ervaring opgebouwd voor regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Daar kunnen we in het onderwijs heel goed van leren" voegt Ronald toe.

Het draait allemaal om goed onderwijs

Samenwerkende schoolbesturen kunnen straks allemaal hun eigen plannen maken waar zij subsidie voor kunnen aanvragen. Ronald legt uit dat een aantal pilotregio's al aan de slag is gegaan en dat er binnenkort voor de scholen in die regio’s wellicht al een gemeenschappelijk opleidingsaanbod en wervingscampagnes zullen zijn.

De samenwerking tussen de schoolbesturen stimuleert dat we meer kennis zullen gaan delen en leren van elkaar. Maar het belangrijkste is dat wordt gewerkt aan het slim omgaan met het lerarentekort.

"Uiteindelijk draait het allemaal om het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen en studenten," aldus Ronald. "Door samen te werken en creatieve oplossingen te vinden, kunnen we ervoor zorgen dat het lerarentekort geen belemmering vormt voor de kwaliteit van ons onderwijs."

Inspiratie of hulp nodig?

Ronald: "Onze adviseurs bij 1801 staan altijd klaar om mee te denken bij het vinden van oplossingen voor zowel scholen en schoolbesturen in het po, vo als mbo. Met onze expertise kunnen wij bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij diverse aspecten, zoals op het gebied van mens in ontwikkeling en organisatie in ontwikkeling. Denk aan ontwikkelassessments, loopbaanbegeleiding, talentscan, duurzame inzetbaarheid, organisatieontwerp en –verbetering en het aanbieden van coaching en professionele ontwikkelingstrajecten. Daarnaast bieden wij advies en begeleiding bij het anders organiseren van het onderwijs, met als doel om de beschikbare middelen en personeel op een effectievere manier in te zetten.”

Contact

Wil je eens sparren over het behouden van leraren? Of ideeën uitwisselen over het anders organiseren van onderwijs? Wij gaan graag met je in gesprek.

Neem contact op met Jan Klein (j.klein@1801.nl / 088 1801 739) of William van den Dries (w.vddries@1801.nl / 088 1801 625).

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.