Prins Willem Alexanderschool verbeterde de basisvaardigheden met Impact op Leren

“Het schoolmotto ‘Plezier als basis, groei als doel’ geldt net zo goed voor de leerlingen als voor ons team”

Als kwaliteitscoördinatoren Carina Sels (groep 4 t/m 6), Barbara Eijgenraam (groep 1 t/m 3) en Kirsten Wessels (groep 7 en 8) terugkijken op het afgelopen jaar staan ze versteld wat er allemaal is bereikt op de Prins Willem-Alexanderschool in ’s-Gravenzande. Ondersteund door 1801 jeugd & onderwijsadvies wist het team de opbrengsten basisvaardigheden te verbeteren en de professionele leer- en verbetercultuur binnen de school te versterken. 

Op een vrijdagochtend in maart zitten de drie kwaliteitscoördinatoren van de Prins Willem-Alexanderschool om de tafel met onderwijsadviseur Renske Hoogendoorn en accountmanager Anneke Jehee van 1801. De sfeer is goed, want het gesprek gaat over de resultaten die in het afgelopen jaar zijn bereikt. Zo zijn de leeropbrengsten over de hele linie een jaar na de nulmeting aanzienlijk verbeterd. 

Impact op leren

Interview Prins Willem-Alexanderschool in artikel smallDe Prins Willem-Alexanderschool en 1801 werken al zeven jaar samen en kennen elkaar goed. Ongeveer twee jaar geleden werd het contact geïntensiveerd. Carina vertelt: “Op het 1801-congres ‘De kracht van formatief evalueren’ volgden we een workshop over ‘Impact op Leren’. Met dit programma kun je doorlopend een professionele leercultuur bevorderen, hogere leeropbrengsten realiseren en als team maximale impact hebben op het leren van leerlingen. We werden enthousiast en wilden hier meer over weten. De leeropbrengsten op onze school zijn goed, maar we mogen er meer van verwachten. Het is onze ambitie om hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde.”

Structuur

Volgens Barbara is dit een realistisch doel. “Er zit veel kracht in ons team en we zijn op veel vlakken bezig. Het afgelopen jaar is een nieuwe managementstructuur ingevoerd; onze nieuwe directeur is net gestart. Verder hebben we een nieuw leerlingvolgsysteem, instructiemodel EDI en een nieuwe taal- en spellingmethode in groep 4 en 5 ingevoerd. We zetten expertiseteams in en de ib’ers hebben de rol van kwaliteitscoördinator gekregen.” Carina knikt: “Wat nog ontbrak was structuur; een kapstok waar we alles aan kunnen ophangen en van waaruit we doelgericht verder kunnen bouwen.”

Nulmeting

1801-adviseur Renske Hoogendoorn wordt gevraagd om mee te kijken met de ontwikkelingen binnen de school. Kan de school- en groepsanalyse scherper? Hoe zetten we de expertiseteams in hun kracht? En kun je de kwaliteitscoördinatoren begeleiden in hun nieuwe rol? “Alles houdt met elkaar verband, zodat het een leidde tot het ander”, zegt Renske. “We zijn in februari vorig jaar gestart met een nulmeting. Vervolgens hebben we samen de opbrengsten geanalyseerd, gekeken waar kansen liggen, en doelen en tussendoelen geformuleerd op team-, groeps- en leerlingniveau. Ook hebben we met klassenbezoeken gekeken waar de samenhang zit. Daaruit bleek dat we met elkaar sterker wilden worden in instructievaardigheden.”

Kwaliteitscoördinator

De doorgaande lijn is tegenwoordig geborgd in kwaliteitskaarten. En door het aantal expertiseteams terug te brengen naar vijf – taal, lezen, spelling; rekenen; burgerschap en gedrag; Impact op Leren en uitdagend leren – is er meer focus aangebracht. Begin dit jaar is de verouderde visie herijkt.

“We doen nu alles vanuit ‘Plezier als basis, groei als doel”, zegt Carina. “Het schoolmotto geldt net zo goed voor de leerlingen als voor ons.”

De drie kwaliteitscoördinatoren zijn blij met hun nieuwe rol, waar zij het afgelopen jaar in zijn gegroeid. Kirsten: “Als kc’er bekijk je het totaalplaatje: van de visie tot het primaire proces. Binnen de expertiseteams is veel eigenaarschap aanwezig, waardoor er kracht ontstaat. Dat is ontzettend mooi om te zien.”

Succesfactoren

Op de Prins Willem-Alexanderschool is het hele systeem in beweging om de resultaten basisvaardigheden te verbeteren. En met succes. “We zijn nu iets meer dan een jaar onderweg en zien al positieve ontwikkelingen”, zegt Carina, die ook wel weet waar dat door komt. “We werken doelmatig en planmatig vanuit een veilige omgeving. Dat is enorm belangrijk wanneer je de resultaten met 37 collega’s deelt en elkaar feedback geeft. Onze drijfveer is ontwikkeling vanuit kracht en waardering. En alles is van iedereen.” Kirsten haakt hier op in: “Gedeeld leiderschap is heel belangrijk. We bedenken samen waar we naartoe willen: waarom doen we wat we doen en past dat bij onze visie? We nemen iedereen, ook nieuwe collega’s, hier heel bewust in mee.” Barbara: “Het team wil graag. We denken samen na, voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten en zoeken met elkaar naar inhoud en betekenis. Onze studiedagen hebben hierdoor veel meer waarde gekregen. In de toekomst willen we graag meer lessen samen voorbereiden en op onderdelen verdiepen.”

Collective teacher efficacy

Vanuit hun brede kennis en onderwijservaring weten Renske en Anneke ook waarom deze school wel is gelukt waar zoveel andere scholen mee stoeien. “Het belangrijkste is dat er op de Prins Willem-Alexanderschool doorlopend aandacht is voor het verbeteren van de basisvaardigheden en een professionele leer- en verbetercultuur”, zegt Anneke. “Ze begrijpen dat het een cyclisch proces is, dat nooit af is. Je bent steeds aan het evalueren en begint dan weer van voor af aan. Gedeeld leiderschap, een gevoel van urgentie en collective teacher efficacy zijn ook onmisbaar. Dit team is echt met elkaar de leerkuil ingegaan. Dat is niet gemakkelijk, maar wel nodig om vooruit te komen.” Renske sluit zich hierbij aan: “Het is een intensief proces geweest. De gezamenlijke overtuiging dat je als team een positieve impact kunt hebben op het leren van alle leerlingen was doorslaggevend. Het is knap hoe snel en wendbaar deze grote school is. Complimenten voor de denk- en ontwikkelkracht van het team! De teamleden durven zich kwetsbaar op te stellen en van en met elkaar te leren. Samen hebben zij het schip in beweging gekregen.”

Ondersteuning door 1801

Het team is trots op de bereikte resultaten en blij met de multidisciplinaire en systemische ondersteuning van 1801. “Renske kijkt goed naar onze behoeften en sluit hier goed op aan”, zegt Carina. “En als zij iets niet weet, brengt ze ons in contact met een van haar collega’s. Zo profiteren we van alle kennis en expertise binnen 1801, maar wordt onze school niet overlopen door experts.” Kirsten waardeert vooral de klik van haar team met 1801 en het onderlinge vertrouwen. “We weten wat we aan elkaar hebben en welke kant we op willen. Bovendien kan Renske de theorie goed vertalen naar de praktijk. Met haar tips en adviezen kun je direct aan de slag.” 

Wil je meer weten over verbeterde basisvaardigheden voor jouw school?

Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan. De specialisten van 1801 staan voor je klaar.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.