Leerteam Jonge Kind

Leerteams: samen de diepte in 

Medewerkers van  Stichting Jong Leren (in Heemstede) kunnen zelf verdiepend leren door te participeren in leerteams. Bijvoorbeeld in het Leerteam Jonge KInd / Kleuter op de kaart. 

Mia Versteegen (1801 jeugd & onderwijsadvies; specialisaties Taal & Lezen/Vreedzame school/Jonge Kind) en Dorien Hulsebosch (Regisseur Opleiden in de School voor Jong Leren) zijn mentoren van dit leerteam, maar ontvangen ook hulpvragen van scholen. Hoe zorgen zij ervoor dat collega’s met elkaar de diepte in gaan?

‘Hoe zorgen we voor een doorgaande lijn in de onderbouw?’, kan een hulpvraag zijn. Mia en Dorien pluizen deze vraag dan in teamverband uit tot kernvragen. Bijna altijd starten ze met het formuleren van de visie op onderwijs aan het jonge kind. “Daarna onderzoeken we kritisch wat deze visie betekent voor de leeromgeving, voor bijvoorbeeld het beredeneerde aanbod of werken met thema’s. We nemen ook de vaardigheden van de leerkracht onder de loep. Bij deze trajecten is een goede communicatie en samenwerking van groot belang", bevestigt Dorien. 

Verdiepingsslag

“Door je aan te sluiten bij een leerteam kun je je als leerkracht individueel ontwikkelen”, legt Mia uit. “Binnen het leerteam Jonge Kind/Kleuters op de kaart, kiezen we samen een onderwerp waarover iedereen vervolgens artikelen leest en ideeën uitwerkt. Daarna volgt de verdiepingsslag: inspiratie, kennis en ervaringen uitwisselen. Deelnemers laten vervolgens hun bevindingen doorsijpelen naar hun schoolteam.”

Waarom doe jij wat je doet?

Om een inspiratievolle collega en leerkracht te zijn is het goed om je eigen handelen regelmatig te toetsen aan de zes competenties van verdiepend leren (zie kader in het artikel, zie download).
Deze vragen van Mia en Dorien helpen daarbij:

  • Hoe ziet jouw leeromgeving eruit en sluit het aan bij de onderwijsbehoeftes?
  • Wat zijn jouw leervragen, wat heb jij nodig en organiseer jij dat?
  • Welke (literaire) inspiratiebron heb jij laatst nog gebruikt?
  • Hoe zet je de nieuw verworven kennis in?
  • Hoe laat jij de leerlingen verdiepend leren?

Download het artikel 'Leerteams: samen de diepte in' uit het blad JL.nu (januari 2023)


Interesse?

Lees meer over onze Jonge Kind dienstverlening.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.