Herregistratie Schoolleidersregister PO

Ben jij schoolleider in het PO en ga je met jouw herregistratie voor het Schoolleidersregister PO aan de slag? Wij hanteren, vanuit de context van de schoolleider en met focus op zelfreflectie en -ontwikkeling, een waarderende aanpak (apprecatieve inquiry) waarbij beoordelen en ontwikkeling hand in hand gaan.

Na inschrijving in het Schoolleidersregister PO begint het herregistratietraject. Het is de bedoeling dat een schoolleider zich in vijf jaar na de registratie verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt door diploma’s en/of een portfolio. Hieronder vind je alle informatie over herregistratie in het vernieuwde Schoolleidersregister PO.

Schoolleidersregister PO geregistreerd

De schoolleider als uitgangspunt

Voorheen koos je als schoolleider drie professionaliseringsthema’s waar je gedurende vijf jaar mee aan de slag ging. Daarna volgde de evaluatie en uiteindelijk, bij voldoende ontwikkeling, de herregistratie. Vanaf nu wordt het mogelijk je helemaal in één thema te verdiepen of in meerdere thema’s. In het nieuwe register is een catalogus opgenomen met gecertificeerd professionaliseringsaanbod. In deze catalogus worden de leerdoelen van een opleiding getoond. Zo kan iedere schoolleider kiezen voor aanbod dat het best aansluit bij de eigen leerdoelen. Het doel is om binnen vijf jaar honderd punten te behalen met professionaliseringsactiviteiten. In het register vind je hoeveel punten voor verschillende professionaliseringsactiviteiten staan.

Vooraf waarderen versus achteraf waarderen

Schoolleiders kunnen ook kiezen om activiteiten die ze hebben uitgevoerd achteraf te laten waarderen (een herregistratiewaarde toe te laten kennen) door een gecertificeerd professioneel beoordelaar. Dit kun je doen via een herregistratie assessment. Stel dat je een IKC hebt opgezet, dan kan die ontwikkeling dienen als basis voor de herregistratie. Je laat aan de hand van leerervaringen, bijvoorbeeld uit je eigen praktijk, zien dat je een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op één of meerdere professionaliseringsthema’s. Een gecertificeerd professioneel beoordelaar kent de herregistratiewaarde toe en geeft aan welke professionaliseringsthema’s het betreft.

Wanneer kun je herregistreren in het Schoolleidersregister PO?

Een schoolleider kan zich herregistreren als hij 100 punten heeft gehaald. Dat kan dus via aanbod waarbij de herregistratiewaarde vooraf toegekend is (zoals een opleiding, waar vooraf de doelen en de studielast vaststaat), of achteraf door een professionele beoordelaar. Voor de leergang Hoger Management staan bijvoorbeeld 100 punten. Na het afronden van deze leergang kun je je meteen herregistreren.

Het kan echter ook praktijkgericht. Wanneer je als schoolleider volop bezig bent met ontwikkeling van je school en het onderwijs, werk je vaak bewust en onbewust aan je eigen ontwikkeling. Je start een nieuw project op, verdiept je in visieontwikkeling, moet aan de slag met talentontwikkeling van medewerkers: allemaal voorbeelden van activiteiten in je schoolleidersschap die bijdragen aan je ontwikkeling. Dat kun je achteraf laten beoordelen. Deze activiteiten worden door de professioneel beoordelaar met je besproken en er wordt bekeken wat het leereffect is geweest en hoeveel registratiewaarden (punten) er kan worden toegekend. De herregistratiewaarde hangt samen met de omvang van het onderwerp en activiteiten die daarmee samenhangen en hoeveel thema’s daaraan gekoppeld kunnen worden.

Waardering professionaliseringsactiviteiten

1801 jeugd & onderwijsadvies is gecertificeerd als professioneel beoordelaar. Wij hebben veel ervaring met assessment in het onderwijs en onze methode is getoetst op validiteit en betrouwbaarheid door de Commissie Certificering. Je kunt ons dus met een gerust hart inzetten voor jouw herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Wat is onze werkwijze?

Wanneer je als schoolleider de doorgemaakte ontwikkeling achteraf wilt laten waarderen, dan kun je dat door een professionele beoordelaar van 1801 laten doen. Hij of zij onderzoekt en beoordeelt aan de hand van leerervaringen, bijvoorbeeld uit je eigen praktijk, of er sprake is van een substantiële ontwikkeling op één of meerdere professionaliseringsthema’s.

Er zijn vier verschillende fases:

  1. Intake
  2. Voorbereiding
  3. Waarderingsgesprek
  4. Rapportage en certificaat

Intake

Tijdens de intake wordt allereerst gekeken naar waar de ontwikkeling op gericht is geweest; wat voor project is opgepakt of met welk onderwerp de schoolleider aan de slag is geweest. Vervolgens wordt gekeken welke professionaliseringsthema’s hierop aansluiten. Er kan dan al een inschatting gemaakt worden hoeveel punten voor de ontwikkeling behaald kunnen worden.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereidingsfase wordt de schoolleider gevraagd om een zelfreflectieverslag te maken en relevant bewijsmateriaal te verzamelen dat later naar de professionele beoordelaar wordt opgestuurd. Tegelijkertijd zal ook een digitale 360 graden feedback-vragenlijst worden uitgezet om extra en aanvullende input te verkrijgen over het doorgemaakte ontwikkelproces.

Waarderingsgesprek

Wanneer de bovenstaande fases zijn doorlopen en alle benodigde informatie voorhanden is,  zal er een waarderingsgesprek plaatsvinden. Eerst krijgt de schoolleider de mogelijkheid om een korte presentatie te geven over het eigen ontwikkelproces, daarna gaat de professionele beoordelaar verder de diepte in en stelt indien nodig aan de hand van het aangeleverde materiaal aanvullende vragen. We waarderen de ontwikkeling en voeren het gesprek ontwikkelingsgericht. Ook na de herregistratie blijf je jezelf immers ontwikkelen!

Rapportage en certificaat

Tot slot zal er door de professionele beoordelaar een rapportage worden opgemaakt waarin de herregistratiewaarde staat vermeld met daarbij de onderbouwing. Samen met de rapportage zal de schoolleider een certificaat ontvangen wat nodig is om zicht te kunnen registreren bij het schoolleidersregister.

Gecertificeerde leergangen van 1801

Hieronder zie je welke opleidingen en leergangen van 1801 vooraf gewaardeerd zijn.

Leergang

Leergang Hoger Management (100 punten)

Development@Work

Leidinggeven is een uitdagende en complexe taak, waarin soms te weinig tijd is voor reflectie. Door drukte en alle ontwikkelingen die op leidinggevenden afkomen is tijd en energie voor een stevige opleiding moeilijk te vinden en tijd om met collega’s te sparren is beperkt. Juist voor deze situaties hebben wij ‘Development@Work’ ontwikkeld: een combinatie van korte krachtige interventies met een groot leereffect. Dit traject voldoet onder andere aan de eisen voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO. Meer informatie over Development@Work lees je hier.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.