Gedeelde verantwoordelijkheid in de school: zo geef je dat vorm

In de dynamische omgeving van het onderwijs is gedeelde verantwoordelijkheid een essentieel concept. Het benadrukt het idee dat leiderschap niet langer beperkt is tot een selecte groep individuen, maar eerder verspreid is over verschillende niveaus en rollen binnen de schoolgemeenschap. Voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs is het van cruciaal belang om deze gedeelde verantwoordelijkheid op een effectieve manier vorm te geven. In deze blog onderzoeken we hoe dit kan worden bereikt, met een focus op gedeeld leiderschap, informeel leiderschap en de rol van teacher leaders.

Gedeeld leiderschap: samen sterker

Gedeeld leiderschap draait om het erkennen en benutten van de diverse talenten en perspectieven binnen de school. Het gaat niet alleen om de formele leiders, maar ook om leraren, ondersteunend personeel en zelfs leerlingen. Door een cultuur van samenwerking en vertrouwen te cultiveren, kunnen leidinggevenden de kracht van gedeeld leiderschap omarmen. Dit betekent het delegeren van verantwoordelijkheden, het stimuleren van autonomie en het creëren van ruimte voor gezamenlijke besluitvorming.

Informeel leiderschap: kracht van binnen

Informele leiders, ook wel teacher leaders genoemd,  zijn de drijvende kracht achter verandering en innovatie binnen een school. Ze zijn niet gebonden aan formele titels, maar worden erkend vanwege hun expertise, invloed en vermogen om anderen te inspireren. Door informele leiders actief te betrekken bij het ontwerpen, doordenken en besluitvormingsproces , kunnen leidinggevenden waardevolle inzichten en steun krijgen bij het implementeren van nieuwe initiatieven.

Teacher leaders

Teacher leaders zijn de katalysatoren voor verandering op het gebied van onderwijspraktijk en beleid. Ze zijn niet alleen uitstekende leraren, maar ook mentoren, innovators en voorvechters voor hun collega's en studenten. Het is essentieel om enthousiaste leraren de mogelijkheid te bieden om te groeien in deze rol. Een effectieve manier om dit te doen, is door hen deel te laten nemen aan opleidingstrajecten zoals 'Vakmanschap: versterk de teacher leader' van 1801 jeugd & onderwijsadvies. Dit programma biedt de nodige tools en ondersteuning om teacher leaders (zowel in het primair als voortgezet onderwijs) te helpen hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een positieve impact te hebben op hun school.

5 Tips om gedeeld leiderschap vorm te geven

  1. Cultiveer een cultuur van vertrouwen en samenwerking: Bouw een omgeving waarin alle leden van de school worden aangemoedigd om ideeën te delen, feedback te geven en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

  2. Erken en waardeer informele leiders: Identificeer en ondersteun degenen die van nature leiderschap tonen binnen de school. Geef hen de ruimte en middelen om hun invloed positief aan te wenden.

  3. Fungeer als facilitator van gedeeld leiderschap: Als leidinggevende is het je rol om de nodige structuren en processen te creëren die gedeeld leiderschap mogelijk maken. Dit omvat het stellen van duidelijke verwachtingen, het delegeren van verantwoordelijkheden en het aanmoedigen van open communicatie.

  4. Blijf leren en evolueren: Gedeeld leiderschap is een continu proces van leren en aanpassen. Blijf openstaan voor nieuwe ideeën, feedback en reflectie, en pas je benadering voortdurend aan om de effectiviteit van gedeeld leiderschap in jouw school te verbeteren.

  5. (Laat) enthousiaste docenten opleiden tot teacher leaders: Investeer in de groei van leraren door hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan gerichte opleidingen, zoals het 'Vakmanschap: versterk de teacher leader'-traject van 1801 jeugd & onderwijsadvies. 

Door gedeelde verantwoordelijkheid te omarmen en te cultiveren, kunnen formele en informele leiders in het onderwijs een positieve en duurzame impact hebben op hun school. Met de juiste focus op gedeeld leiderschap en de ontwikkeling van teacher leaders, kunnen scholen gedijen in een steeds veranderende onderwijsomgeving.

Meer weten?

Eén van de instrumenten voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is het leertraject Vakmanschap: versterk de teacher leader, waarin leraren zich persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen. Meer informatie over dat traject vind je hier

Kom naar de informatiebijeenkomst en kom erachter of de rol van teacher leader bij je past

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.