Effectieve communicatie met ouders voor meer sociale veiligheid

Een fijne sfeer op school is een voorwaarde om tot leren te komen. Maar het creëren van een gezond pedagogisch klimaat en een emotioneel en sociaal veilige leeromgeving kun je als schoolleider onmogelijk in je eentje. Je hebt een team nodig dat gemotiveerd is om er samen met jou voor te gaan. Ook leerlingen en betrokken ouders/opvoeders zijn onmisbaar voor een goede sociale veiligheid op school. Maar hoe ga je op een constructieve manier om met ouders? In deze blog lees je hoe je als school kunt communiceren met ouders/opvoeders en hoe je een gedeelde visie op sociale veiligheid creëert. 

Sociale veiligheid

Als schoolleider kun je niet om de ouders/opvoeders van leerlingen heen. En als jouw school burgerschap en ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft, wil je de sociaal-emotionele band tussen ouder en kind juist benutten! Het is bewezen dat ouders/opvoeders die geïnteresseerd zijn in en betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind een positief effect hebben op de leerprestaties. Een goede relatie en communicatie met ouders is belangrijk voor de sociale veiligheid op school en draagt mede bij aan het leren van leerlingen.

Communicatie met ouders

Als je als schoolleider ervaart dat de verstandhouding met ouders/opvoeders versterkt mag worden om de sociale veiligheid op jouw school te verbeteren, komt de ‘hoe-vraag’ om de hoek kijken. Hoe doe je dat: communiceren met ouders over sociale veiligheid? Want ja, er staat ongetwijfeld iets over de ambities van jouw school in het schoolplan en op de website. En misschien heb je weleens iets over sociale veiligheid geschreven voor de nieuwsbrief, Parro of het ouderportaal. Maar dit kan nog niet gezien worden als effectieve communicatie met ouders. Je kunt er niet vanuit gaan dat ouders/opvoeders ‘wel weten waar de school voor staat’. Of pas gaan communiceren met ouders op het moment dat er een probleem is en/of veronderstellen dat ouders ‘toch niet geïnteresseerd zijn’ in een thema als sociale veiligheid.

Sociale veiligheid communiceren

Om de communicatie met ouders/opvoeders te versterken en hen meer te betrekken bij de school moet je over sociale veiligheid communiceren. Dat kun je zo doen:

  • Betrek de ouders/opvoeders bij het opstellen of aanscherpen van de visie van de school. Organiseer bijvoorbeeld een ouderavond over sociale veiligheid, informeer, luister (!) en doe iets met waardevolle feedback.
  • Durf wederzijdse verwachtingen (herhaaldelijk) uit te spreken en na te leven: ‘Hier zijn wij als school van en daar zijn de ouders van’.
  • Wees duidelijk over het gebruik van de verschillende communicatiekanalen: ‘Zo communiceren wij’. Wat is het doel van een communicatiemiddel, wat is de frequentie, en wat wordt er vervolgens van ouders/opvoeders verwacht?
  • Haal ouders/opvoeders de school binnen en betrek ze op alle niveaus: van voorleesouder tot lid van de medezeggenschapsraad of ouderraad.
  • Houd regelmatig (bijvoorbeeld om de twee jaar) een oudertevredenheidsonderzoek. Dit bevestigt of je op de juiste weg bent of kan een startpunt zijn voor verbetering.
  • Voor een gedeelde visie is het belangrijk om het thema sociale veiligheid levend te houden. Zorg daarom voor herhaaldelijke communicatie met ouders/opvoeders en leg uit wat je doet om de gestelde doelen te halen. Zo neem je ook nieuwe ouders/opvoeders mee in de ambities van de school.

Schoolleider communicatie

Als schoolleider is het jouw taak om het goede voorbeeld te geven. Sta ’s ochtends bij de deur om leerlingen en ouders/opvoeders te begroeten en sta open voor een praatje. Wees laagdrempelig en benaderbaar in de communicatie met ouders/opvoeders, maar geef ook duidelijk je grenzen aan. Zorg dat je zichtbaar bent als eindverantwoordelijke van de school, bijvoorbeeld door ouder- of informatieavonden te openen en af te sluiten. En spreek met vertrouwen over je teamleden. Hoe je vervolgens praktisch te werk gaat om de sociale veiligheid op jouw school te verbeteren, lees je in de blog ‘Van bewustzijn naar actie: in 5 stappen naar een sociaal veilige school’.  

Versterk de sociale veiligheid op school met Impact op gedrag

Om schoolleiders te helpen bij het versterken van het sociale veiligheid en pedagogisch klimaat op school ontwierpen we bij 1801 het programma Impact op gedrag. Dit programma omvat verschillende modules die je de tools en inzichten bieden die je nodig hebt om effectief aan de slag te gaan. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan eens onze gratis brochure Impact op gedrag

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.