Dyslexie en autisme: voorkom volle hoofdjes!

Bij 1801 hebben we veel specialistische kennis in huis. Daardoor kunnen we ook kinderen begeleiden en behandelen die meerdere aandoeningen of stoornissen tegelijk hebben (comorbiditeit). Denk bijvoorbeeld aan dyslexie én autisme. Deze groep kinderen krijgt dezelfde behandelingen als alle andere kinderen, alleen is de aanpak soms net even anders.

Praktijksituatie

Robbie is zo’n leerling met dyslexie én autisme. Voordat de behandelaar Robbie uit de klas haalt voor zijn eerste dyslexiebehandeling , bekijkt ze alvast het BSO-lokaal waar ze gaan zitten. Er is van alles te zien: een grote televisie, knutselwerken aan de muur, racekleden op de vloer en grote kasten met spelletjes. Genoeg afleiding dus! Ze bekijkt wat de beste plek is om te gaan werken, zodat er zo min mogelijk afleiding is. Bij binnenkomst bekijkt Robbie de ruimte vlug en schiet dan onder de tafel. Vijf seconden later komt hij weer naar boven met een knikker in zijn hand. ‘Deze hoort hier niet’, zegt hij, terwijl Robbie de knikker aan de behandelaar geeft. Nu is hij klaar om te beginnen. Hoe kan het dat Robbie in zo’n grote ruimte met al die voorwerpen net die éne knikker ziet?

Wat is autisme eigenlijk?

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een informatieverwerkingsstoornis. Dat wil zeggen dat alle zintuigelijke informatie die binnenkomt – wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt – niet goed wordt verwerkt. Doordat het ‘filter’ niet goed werkt, komt alle informatie even hard binnen. Kinderen met autisme geven vaak aan dat ze een ‘vol hoofd’ hebben en dat is dus helemaal niet zo gek verwoord!
Autisme is, net als dyslexie, een aangeboren stoornis die je niet ‘aan de buitenkant’ ziet. Je kunt het wel merken aan het gedrag dat kinderen laten zien, maar ook dit verschilt weer per kind. Zo valt bij Robbie op dat hij een goed oog voor detail heeft en dat hij zich goed kan focussen zelfs met heel veel spullen om zich heen. Dat is superknap!

Dyslexie en autisme

Kinderen zoals Robbie, die dyslexie én autisme hebben, krijgen bij 1801 dezelfde behandelingen als alle andere kinderen, alleen is de aanpak soms net even anders. Zo zijn de behandelingen altijd gestructureerd opgebouwd. Dat betekent dat elke behandeling op dezelfde, voorspelbare manier verloopt. Dat vinden álle kinderen fijn, niet alleen kinderen met autisme. Instructies worden mondeling kort uitgelegd, gevolgd door de vraag of het kind het begrijpt. Herhaling in dezelfde woorden is hierbij belangrijk, omdat het anders opgevat kan worden als een nieuwe uitleg. Ook is het belangrijk om één vraag per keer te stellen, omdat kinderen met autisme tijd nodig hebben om nieuwe informatie of een nieuwe situatie te verwerken (schakeltijd). Zo houden we rekening met wat kinderen met dyslexie, autisme en/of een andere stoornis of aandoening nodig hebben en voorkomen we ‘volle hoofdjes’!

Meer weten over wat 1801 voor jouw leerling of kind met dyslexie en autisme of een andere stoornis of aandoening kan betekenen? Neem dan contact met ons op! 

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.