Ambities en het schoolplan

Hoe vang je de ambities van jouw school in het schoolplan?

Elke vier jaar moet jij als schooldirecteur samen met je team een nieuw schoolplan schrijven. Dit kerndocument bevat onder meer de richting en ambities van jouw school. Wat is onze visie? Waar willen we naartoe? Op welke manier willen wij ons als school onderscheiden? Maar hoe weet je of jullie ambities wel écht ambitieus (en realistisch) zijn – of dat je eigenlijk gewoon doorgaat op dezelfde weg? In deze blog lees je wat ambitie is. Hoe je kansen herkent én verwerkt in het schoolplan.

Wanneer ben je als school ambitieus (en realistisch)?

Veel mensen en organisaties, waaronder scholen, zeggen ‘ambitieus’ te zijn. Maar wanneer heeft iets ‘ambitie’? De Dikke Van Dale definieert het als ‘streven’, ‘eerzuchtig’ en ‘ijverig’. Ambitie is dus iets waar je je best voor moet doen. De vergelijking met een elastiekje is hier treffend. In rust is een elastiekje ‘gewoon’ een elastiekje. Het wordt pas bijzonder wanneer je het een beetje uitrekt. Om als school ambitieus te zijn, moet je je dus uitrekken, uitstijgen boven wat je al doet. En zoals je een elastiekje een beetje of juist heel ver kunt uitrekken, kun je als school ook een klein beetje of juist enorm ambitieus zijn. Het is daarbij de kunst om zo ver te rekken dat het elastiekje niet breekt. Want dan waren je plannen misschien wel ambitieus, maar niet realistisch (haalbaar).

Wat zijn bronnen van ambitie?

Je kunt als school natuurlijk doorgaan op dezelfde weg. Maar vaak is er een reden dat je als school de komende jaren iets wilt veranderen of verbeteren. Dat kan onder meer worden ingegeven door:

  • de Inspectie van het Onderwijs, als deze meer of minder dwingende verbeteradviezen heeft gegeven op een van de kwaliteitsgebieden
  • de directeur of het schoolbestuur, die een onderwijskundige visie of strategisch beleid hebben geformuleerd om met de school(organisatie) een bepaalde richting op te gaan
  • leraren en andere teamleden, die op zoek zijn naar verdieping en aangesproken willen worden op hun professionaliteit en vakmanschap (boeien en binden van medewerkers)
  • ouders van leerlingen, die bepaalde verwachtingen hebben van de school
  • leerlingen van de school, die in een leerlingenraad – zoals De Vreedzame School deze bijvoorbeeld kent – mogen meedenken over wat goed is voor de school

Waar liggen kansen en bedreigingen?

De volgende stap is om, bij voorkeur samen met het hele team, de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de school in beeld te brengen. Dat doe je bijvoorbeeld met een SWOT-analyse. Vanuit de ‘bronnen van ambitie’ en de SWOT formuleer je ambities, die je vervolgens toetst op haalbaarheid. Je schat per ambitie in of in jouw schoolsituatie het elastiekje niet zal knappen.
Liggen er veel kansen voor het grijpen? Dan is dit ook het moment om keuzes te maken. Als je beweging in de schoolt wilt, focus dan op de energie die een plan of ambitie oproept. Het gevoel ‘Wauw, hier willen we met z’n allen aan werken!’ – heeft waarschijnlijk de beste kans van slagen en levert tevens een positieve bijdrage aan het boeien en binden van het team. Heb je als team scherp wat jullie ambities zijn en hoe jullie deze gaan verwezenlijken? Dan kun je dit toevoegen aan het schoolplan. Succes!

Meer weten?

Wil je meer weten over het ontwikkelen van de ambities voor de komende schoolplanperiode? Neem dan contact op met Ronald Karsdorp. We denken graag met je mee!

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.