AD(H)D

AD(H)D is een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Als je AD(H)D hebt, vind je het lastig om je aandacht ergens bij te houden. Waar loop je tegenaan als je AD(H)D hebt? Hoe ziet een eventueel onderzoek eruit?

Welke kenmerken heeft een kind met AD(H)D?

Moeite met aandacht erbij houden in de klas. Niet stil kunnen zitten. Aan één stuk door praten. Spullen kwijt raken of opdrachten niet af maken. Het zijn allemaal kenmerken die bij AD(H)D kunnen horen. Heeft je kind deze kenmerken en levert dat moeilijkheden op? Dan kunnen we een onderzoek doen om samen te kijken naar hoe we hem of haar verder kunnen helpen. Het is niet altijd nodig om in zo’n onderzoek ook AD(H)D vast te stellen. Vaak kunnen we kinderen al een eind op weg helpen met praktische handvatten voor thuis of in de klas. Als dat niet voldoende is, bekijken we samen of een behandeling gericht op werkhouding en concentratie helpend kan zijn. Dit is met name zinvol voor oudere kinderen. Bij jongere kinderen (basisschoolleeftijd) is het van belang om aanpassingen te doen in de omgeving (in de klas en thuis) op basis van de handvatten die uit het onderzoek komen.

 

Waar loop je tegenaan als je AD(H)D hebt?
Soms hebben kinderen zoveel moeite met concentreren en met rustig werken dat dat problemen oplevert. Als je hier last van hebt, kan het zo zijn dat je op school niet goed op kunt letten en dat je daardoor de lesstof niet meer goed begrijpt. Ook kan het gebeuren dat je niet goed weet waar je moet beginnen als je jezelf ’s ochtends aan moet kleden. Verder kan het in contact met anderen soms lastig zijn dat je niet goed op je beurt kan wachten of dat je moeilijk rustig kan spelen. Wanneer kenmerken als snel afgeleid zijn, veel bewegen en niet goed kunnen concentreren ervoor zorgen dat je tegen problemen aanloopt, kunnen we in een onderzoek samen kijken naar hoe we hier beter mee om kunnen gaan.

 

Vanaf welke leeftijd kun je bij een kind een onderzoek doen naar AD(H)D?
Soms valt bij heel jonge kinderen al op dat ze heel de dag bezig zijn en niet rustig lijken te kunnen spelen. Vaak hoeft dat geen reden tot zorg te zijn, omdat het ook passend kan zijn bij de leeftijd. Wanneer kinderen naar school gaan, zal er steeds meer van hen gevraagd worden ten aanzien van concentratie. Over het algemeen geldt ook dat hoe ouder het kind is, hoe langer het zich kan concentreren. Sommige kinderen blijven op school moeite houden met concentreren en komen daardoor onvoldoende tot leren. Wanneer het onoplettende of hyperactieve gedrag van een kind ervoor zorgt dat er in verschillende situaties belemmeringen ontstaan, kan er een onderzoek bij 1801 gedaan worden. In het onderzoek bekijken we dan hoe het beste omgegaan kan worden met deze belemmeringen.


Hoe ziet een AD(H)D onderzoek eruit?

Wanneer een kind aangemeld wordt voor een onderzoek, wordt er eerst een intakegesprek gepland met ouders. In dit gesprek wordt besproken welke zorgen en vragen er liggen. Op basis van de informatie van ouders en school wordt tijdens het onderzoek gekeken welke mogelijke verklaringen er kunnen zijn voor dit gedrag. Dit kan leiden tot een diagnose AD(H)D maar er kan ook uit het onderzoek komen dat er een andere verklaring is waarom het kind bepaalde belemmeringen ervaart. Een observatie in de klas is ook onderdeel van het onderzoek. De focus ligt bij ons niet op de diagnose, maar met name op de handelingsgerichte adviezen voor thuis en school.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.