Acadin leert kinderen ‘Plannen, organiseren en kritisch nadenken’

Uit de praktijk 

Basisschool de Zuidwester werkt sinds een jaar met Acadin. Schoolleider Annika van der Vaart kende het programma al langer. Op haar vorige school in Zwolle werkte de plusklas er ook al mee. Toen op de Zuidwester materiaal nodig was voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, was de keuze daarom snel gemaakt.
 
De Zuidwester is een openbare basisschool met 150 leerlingen in Heiloo, een dorp onder Alkmaar. Annika beschrijft de school zelf als een school waarbij de nadruk ligt op instructie in de klassikale setting. De populatie is heel divers, waarbij de uitstroom wel aan de hoge kant zit. Om de kinderen zich zo zich breed mogelijk te laten ontwikkelen is de Zuidwester begonnen met talentonderwijs. Via vier pijlers – Kunst en cultuur, Wetenschap en techniek, Sport en spel en Burgerschap en maatschappij – ontdekken kinderen waar hun talenten liggen.

                                                                                                                                                                  Annika van der Vaart

Annika
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen op school zijn er twee keer per week speciale lessen van drie kwartier. In deze lessen werken kinderen met RekenXL en met de projecten van Acadin. Twee ouders en Annika zelf begeleiden deze lessen. Annika: “We hebben hier op school een groep kinderen die heel makkelijk door de stof heen gaat. Acadin biedt deze kinderen wat ze nodig hebben: het leert ze plannen en organiseren, en werken naar een eindproduct. Een eindproduct waar ook eisen aan verbonden zijn. Dat zijn ze niet gewend.”

Taakgericht

“Vaak krijgen kinderen die meer uitdaging nodig hebben meer of verdiepend werk. Maar dat zijn meestal vastomlijnde opdrachten. Bij Acadin zitten er ook opdrachten tussen die niet zo vastomlijnd zijn. Dat soort opdrachten zijn erg leerzaam. Ik heb nu bijvoorbeeld drie jongens in mijn groep die heel slim zijn, maar ook heel onzelfstandig. Zij hadden pas een opdracht gekozen waarbij ze iets moesten namaken van het menselijk lichaam. Eerst zaten ze elkaar twintig minuten aan te kijken, maar uiteindelijk maakten ze een plan en gingen ze op zoek naar spullen die ze nodig hadden. Dat is het mooie van Acadin. Er komen zoveel meer skills bij kijken dan alleen maar ‘dit is een probleem en dit is de oplossing’. Bij Acadin moeten ze zelf nadenken. De jongens deden het fantastisch. De lijm zat tegen het plafond maar ze hebben wel een hoofd gemaakt van papier maché, en waren voor het eerst in tijden taakgericht bezig.”

Kritisch kijken

“Sommige opdrachten van Acadin zijn niet leuk, maar dat is juist goed. Er zit een opdracht in over auto’s die heel erg gericht is op begrijpend lezen en details. De leerlingen die zo’n opdracht kiezen, denken eerst: O, leuk auto’s. Maar later merken ze dat de opdracht helemaal niet zo leuk is. Dat is ook een leermoment voor kinderen. Het leert ze om voordat ze een opdracht kiezen heel kritisch te kijken en te lezen wat ze gaan doen bij die opdracht. Waar ik soms tegenaanloop bij Acadin is dat kinderen heel snel naar de eindopdracht willen, en de tussenstapjes niet of heel summier doen. Daar moet je als begeleider wel alert op zijn. Je moet kritisch kijken of ze alle opdrachten gedaan hebben en dat kost tijd. Misschien zou het goed zijn als de eindopdracht in bepaalde gevallen verstopt zit.”

Plannen

“Voor de komende tijd willen we kinderen leren bewust te worden van hun eigen leerstrategie. We hebben als team een training gedaan over het maken van vragen volgens de Taxonomie van Bloom. Het lijkt me een mooie stap om daar ook met kinderen mee aan de slag te gaan. Je kunt ze bijvoorbeeld laten onderzoeken of een bepaalde vraag gaat over begrijpen, toepassen of analyseren. Van daaruit kun je ze laten kiezen welke leerstrategie bij hen past. ‘Werkt het bij mij als ik de informatie in een tekst probeer te begrijpen, of helpt het me als ik ga associëren bij een leestekst?’ Die kennis kunnen ze dan weer meenemen naar het voortgezet onderwijs.”

Meer verhalen

Wat vinden andere scholen, besturen en samenwerkingsverbanden van het werken met Acadin? Lees hier hun persoonlijke ervaringen. 

Webinar 

Tijdens het webinar kun je kennismaken met Acadin. De focus zal liggen op de praktijk. Je krijgt een goed beeld hoe je Acadin kunt inzetten in de klas. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor dit webinar via het inschrijfformulier. Je krijgt dan vooraf een inlogcode gemaild.

 

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.