5 tips voor visieontwikkeling

Praktische tips voor leidinggevenden

Visieontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het werk van leidinggevenden in het onderwijs. Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de richting waarin de school zich wil ontwikkelen en hoe dit kan worden bereikt. Hier zijn vijf tips voor leidinggevenden die willen werken aan hun visieontwikkeling:

visie

1.     Zorg dat hoofd en hart op één lijn zitten 

Visieontwikkeling gaat niet alleen over het rationeel onderbouwen van doelen, maar ook over het ervaren van passie en verbinding met wat voor jou betekenisvol is. Het is belangrijk om met het hele team te zorgen dat hoofd en hart op één lijn zitten en dat iedereen betrokken is bij de visieontwikkeling.

2.    Laat je inspireren door anderen

Om te komen tot een overtuigende visie is het belangrijk om je te laten inspireren door voorbeelden van anderen. Laat je teamleden bijvoorbeeld kijken bij andere scholen waar vernieuwend onderwijs wordt gegeven. Hierdoor kun je nieuwe ideeën en inspiratie opdoen voor je eigen visieontwikkeling. En ook inzichten uit de literatuur kunnen nieuwe ideeën opleveren.

3.    Haal ‘new voices’ aan tafel

Een goede visie is niet alleen gebaseerd op interne overwegingen, maar ook op de behoeften en verwachtingen van externe stakeholders, zoals ouders, leerlingen en bedrijven. Het is belangrijk om deze partijen te betrekken bij het ontwikkelen van de visie, bijvoorbeeld door het organiseren van stakeholderbijeenkomsten. Door te luisteren naar wat zij belangrijk vinden, kun je een visie ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van alle betrokken partijen. 

4.    Maak de visie concreet

Een visie moet niet alleen abstract zijn, maar ook concreet en uitvoerbaar. Het is daarom belangrijk om de visie te vertalen naar concrete doelen en acties. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de piramide van Daniël Kim (zie afbeelding), waarbij je begint met waarden die aansluiten bij het hart en vervolgens stappen zet om de visie concreet te maken. Zo wordt het voor iedereen duidelijk wat er van hen wordt verwacht.
KimDe piramide van Kim

Wat ook werkt: vraag eens aan je teamleden welke beelden zij voor zich zien als de visie over vijf jaar werkelijkheid is en maak de visie daarmee tastbaar.  

5.    Bespreek met leraren hoe zij willen lesgeven  

Een visie gaat niet alleen over de ontwikkeling van de school als geheel, maar ook over hoe het vak van de docent wordt ingevuld. Betrek daarom ook de mindset en overtuigingen van leraren/docenten bij de visieontwikkeling. Hoe willen zij lesgeven, welke rol zien zij voor zichzelf? Door dit bespreekbaar te maken, kun je de visie nog beter vormgeven. Leraren/ docenten zullen zich meer verbonden voelen met de visie en beter bijdragen aan de uitvoering ervan.

Meer informatie over visieontwikkeling?

Visieontwikkeling helpt jouw school bij het uitzetten - en vasthouden - van een duidelijke koers. Wil je aan de slag met visieontwikkeling? 
Lees meer op onze website, neem contact op met je accountmanager of vul het contactformulier in.

Ga naar de Kennisbank

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.